Algemene voorwaarden                               Massage, Wellness en Reiki OntMoet&Relax

 

1. Definities

In de algemene voorwaarden (hierna  AV),wordt verstaan onder:

Masseur: Cindy Terpstra in het bezit van een diploma Massagetherapie, behaald bij Opleidingsinstituut Esoterra te Bilthoven.
Certificaten: Massage bij Fibromyalgie, Mindfulness Massage,Kruidenstempel massage, medical taping, Cupping therapie, Lomi Lomi massage, Aromatherapie.,    Reiki 1,2 3A , Stoelmasseur en Ademcoach.

Handelend als zelfstandig gevestigd massagetherapeut -  Massage, Wellness en Reiki OntMoet&Relax  KVK 65729706

Klant/cliënt: : Degene aan wie door de masseur een behandeling of advies verleend wordt, dan wel diens wettelijke vertegenwoordigers.

Praktijkadres: Massage, Wellness en Reiki, OntMoet&Relax , Prinses Margrietstraat 12, 1231 XG Loosdrecht, telefoon: 06 274 22545 

en een tweede locatie Landgoed Zonnestraal, InGang 15 Loosdrechtsebis15, Hilversum.

2. Uw afspraak

Alle behandelingen zijn op afspraak. Bij het maken van een afspraak wordt altijd u email adres en telefoonnummer gevraagd voor mijn administratie. Het is NIET mogelijk om zonder afspraak langs te komen. Wanneer u een afspraak maakt, stemt u in met de algemene voorwaarden zoals deze op deze pagina staan vermeld. Mocht u te vroeg voor u afspraak zijn, vraag ik u begrip wanneer u eventueel moet wachten.

3. Annuleren

Een gemaakte afspraak moet minimaal 24 uur van te voren telefonisch, per mail en/of mondeling afgezegd of verzet worden. Indien annulering NIET of TE LAAT geschiedt is Massage, Wellness en Reiki OntMoet&Relax gerechtigd de desbetreffende behandeling voor 100% in rekening te brengen.

Spreekt u mijn voicemail in, tijdens de behandelingen kan ik u niet telefonisch te woord staan : 06 - 274 22 545 

4. Tarieven

  • De behandelingen zullen tegen de overeengekomen tarieven worden geleverd, welke vooraf aan de behandeling reeds kenbaar zijn gemaakt                             d.m.v. prijslijsten op de website.
  • Massage, Wellness en Reiki OntMoet&Relax houdt zich het recht voor de tarieven tussentijds aan te passen.

5. Betaling

Alle behandelingen dienen contant of via de mobiele PIN te worden betaald, direct na behandeling.

6. Contra-indicaties

Massage, Wellness en Reiki OntMoet&Relax is gerechtigd om op basis van een contra-indicatie de geplande behandeling niet uit te voeren. Om te voorkomen dat u hierdoor verrast wordt is het van belang bij twijfel uw arts te raadplegen.

7. De masseur

De masseur bij Massage, Wellness en Reiki OntMoet&Relax is massagetherapeut. De klachtgerichte behandelingen zijn therapeutische behandelingen en komen in vaak in aanmerking voor vergoeding indien u aanvullend verzekerd bent voor massagetherapie. Mocht uw verzekering de nota niet vergoeden, dan kan Massage, Wellness en Reiki OntMoet&Relax hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.  In bepaalde gevallen kan de masseur besluiten af te zien van het geven van een massage en u doorverwijzen naar een arts/specialist.

8.. Etiquette

Bij de massages op de behandeltafel houdt u, uw onderkleding aan tenzij dit belemmerend werkt voor de massage.

Het is voor u prettig als de onderkleding van goed elastisch materiaal is. Strakke slips en boxers zullen u hinderen tijdens de massage van m.n. de benen.

U kunt van de masseur verwachten dat hygiëne belangrijk is, ik verwacht dat van de cliënt ook. Vooraf voor de behandeling te hebben gedouched wordt zeer gewaardeerd. Dit is niet alleen voor de masseur prettiger om te werken, maar ook voor uzelf om de behandeling te ondergaan. 

De massages die bij Massage, Wellness en Reiki OntMoet&Relax worden gegeven, hebben NIETS met erotiek en/of sex te maken.

Cliënten die toch seksueel getinte opmerkingen maken en/of seksuele handelingen en/of gedragingen vertonen, worden per direct uit de massage praktijk verwijderd. 

Gebruik geen drugs of alcohol of pijnstillers voor de behandeling en drink veel water na de behandeling,

9. Geheimhouding

Eventuele gegevens die de cliënt voor of tijdens de behandeling aan de masseur geeft, worden door Massage, Wellness en Reiki OntMoet&Relax vertrouwelijk behandeld en nooit zonder instemming  aan derden verstrekt. Vanuit de beroepsethiek als zorggever houdt Massage, Wellness en Reiki OntMoet&Relax
zich aan de geheimhoudingsplicht. Het dossier wat van de cliënt wordt gemaakt, is alleen in te zien door Massage, Wellness en Reiki OntMoet&Relax. De klant/ zijn of haar wettelijk vertegenwoordigers is/zijn zelf verantwoordelijk voor de informatie en de juistheid ervan die hij/zij tijdens het intakegesprek aan Massage, Wellness en Reiki OntMoet&Relax verstrekt, zodat de masseur de behandeling zo verantwoordelijk en veilig mogelijk uit kan voeren.

U wordt gevraagd een behandelovereenkomst te tekenen en een intake formulier / persoonsdossier wordt bijgehouden.

10. Aansprakelijkheid

Massage, Wellness en Reiki OntMoet&Relax is ondanks haar zorgvuldig handelen NIET verantwoordelijk/aansprakelijk te stellen voor materiële en/of immateriële schade ontstaan voor, tijdens en/of na het geven van de behandeling.

Massage, Wellness en Reiki OntMoet&Relax is NIET aansprakelijk voor het niet, niet tijdig, of niet geheel nakomen van haar verplichtingen ten gevolge van tekortkomingen die niet aan Massage, Wellness en Reiki OntMoet&Relax kunnen worden toegerekend . Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen: Bedrijfsschade, derving van inkomsten e.d., door welke oorzaak ook ontstaan, daarvoor is de masseur van Massage, Wellness en Reiki OntMoet&Relax NIET aansprakelijk te stellen.

De algemene voorwaarden en de website kunnen door Massage, Wellness en Reiki OntMoet&Relax ten aller tijden worden gewijzigd.

Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaart u dat u Massage, Wellness en Reiki OntMoet&Relax en de masseur nooit
aansprakelijk zal stellen voor enige gevolgen, bijwerkingen en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een behandeling die Massage, Wellness en Reiki OntMoet&Relax aan u geeft.

11. Klachtenregeling

Bij een klacht over een behandeling wordt eerst getracht dit met u te bespreken. Ook is het mogelijk een onafhankelijke klachtenfunctionaris in te schakelen.
Deze kan ondersteuning bieden bij formulering van de klacht of bij onvrede en helpt bij het zoeken naar oplossingen. De therapeut heeft het recht om
hiervan op de hoogte gesteld te worden. De praktijk is hiervoor aangesloten bij Quasir. Daarnaast is de praktijk aangesloten bij een door de overheid erkende
geschilleninstantie, Stichting Zorggeschil, en valt onder de onafhankelijke tuchtrechtspraak van het RBCZ. Voor meer informatie kijk je op de website van mijn beroepsvereniging VBAG: https://vbag.nl/consument/klachten-en-geschillen/.

12. Privacyverklaring

Massage, Wellness en Reiki OntMoet&Relax is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op zorgvuldige wijze in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vanaf 25 mei 2018 stelt. Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw behandelende therapeut een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO/Wkkgz). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts. Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ikzorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens en ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (medisch beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

· Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw   expliciete (schriftelijke) toestemming.

· Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.

· Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

· Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik, of mijn administrateur een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

U heeft te allen tijde recht tot inzage in uw cliëntendossier. U heeft te allen tijde het recht uw gegevens te laten verwijderen. De gegevens in uw cliëntendossier blijven, zoals wettelijk vereist (WGBO), 20 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

· Uw naam, adres en woonplaats.

· Uw klantnummer en/of uw geboortedatum.

· Verzekering en/of polisnummer.

· De datum van de behandeling.

· Een korte omschrijving van de behandeling.

· Prestatiecode.

· De kosten van het consult.

SAMENWERKING MET ANDERE ORGANISATIES

Vanuit de praktijk werk ik samen met de volgende organisaties met betrekking tot het verwerken van uw gegevens en ben ik hiermee een verwerkingsovereenkomst aangegaan:

· Salonized - digitale patiënten/cliënten administratie.

· Google.

· Facebook.

-  Accountant / Boekhouder Hulsman&Roestenburg BV

· JouwWeb - Webbeheerder.

COOKIE POLICY

Wat zijn cookies? De website van Massage, Wellness en Reiki OntMoet&Relax maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op uw harde schrijf van jouw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.  Gebruik van permanente cookies Met behulp van een permanente cookie ben je herkenbaar bij een nieuw bezoek op de website. De website kan daardoor speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen we dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je dus tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website kunt maken. Permanente cookies kan je verwijderen via de instellingen van jouw browser.

Google Analytics cookies Via deze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Ik gebruik deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Ik heb hier geen invloed op. Ik heb Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Cookies Social Media Op deze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen op sociale netwerken als Facebook en Instagram. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook en Instagram zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Ik heb daar geen invloed op. Lees de privacyverklaring van Facebook, Instagram en Google (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Facebook, Instagram en Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Facebook, Instagram en Google stellen zich te houden aan de Safe Harbor principes en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Ook werk ik met Facebook pixels waardoor we de informatie en content die ik deel en advertenties die ik gebruik aan laat sluiten bij jouw interesse op basis van je website bezoek. In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 24-11-2023

Massage, Wellness en Reiki OntMoet&Relax kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

KVK nummer: 6729706

BTW indentificatie NL002172551B83