OntMoet & Relax is aangesloten bij de beroepsvereniging VBAG en staat geregistreerd in het beroepsregister per 1 augustus 2023

Mijn accreditatie is goedgekeurd en de klachtgerichte behandelingen worden deels vergoed indien u aanvullend verzekerd bent voor massagetherapie. Check uw polis! 

 

VERGOEDINGEN*

De behandelingen worden meestal (gedeeltelijk) vergoed vanuit de aanvullende verzekering van je zorgverzekeraar. Of je hiervan gebruik kan maken is afhankelijk van je eigen zorgverzekering en je therapeut. De behandelingen vallen niet onder het verplicht eigen risico. Het eigen risico geldt alleen voor zorg uit de básisverzekering en niet voor zorg uit de aanvullende verzekering. Een overzicht van premies, voorwaarden en vergoedingen kun je vinden op Zorgwijzer.nl en Zorgkiezer.nl. Op laatstgenoemde site zijn ook vergelijkingen te vinden per behandeling.

De vergoeding valt dan onder ‘alternatieve geneeswijzen’, onder prestatiecode 24005 ‘overige natuurgeneeskunde’ of bij een maatschappij van de Achmea-groep onder 24017 ‘massagetherapie’. U betaalt de behandeling geheel in de praktijk en u ontvangt een nota per email. Deze nota kunt u zelf declareren bij uw zorgverzekeraar. 

Uitgesloten zijn:

De CZ groep (waaronder ook CZ Direct, Nationale Nederlanden, OHRA en Delta LLoyd) besloten om massage(therapie) te excluderen van natuurgeneeskunde.

DSW, Zorg, ASR , Zorg en Zekerheid en De Amersfoortse vergoeden alleen nog natuurgeneeskundige consulten als die door een BIG geregistreerde arts worden uitgevoerd. Mijn behandelingen worden dan ook helaas niet door deze verzekeraars vergoed.

 

AANGESLOTEN ZORGVERZEKERAARS

VBAG wordt door vrijwel alle zorgverzekeraars erkend. Welke therapieën/ behandelingen precies vergoed worden, is onder andere afhankelijk van je verzekeringspakket. We raden je dan ook aan om altijd zelf informatie in te winnen bij je eigen zorgverzekeraar omtrent jouw specifieke polisvoorwaarden.

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

* Al onze therapeuten hebben een gedegen hbo-opleiding gevolgd en voldoen aan alle wettelijk gestelde eisen. Naast hun vakinhoudelijke diploma’s hebben zij ook een geaccrediteerde hbo-diploma (medisch en/of psychosociaal). In 2017 hebben de zorgverzekeraars een extra voorwaarde aan dit laatste diploma gesteld, de zogenaamde Plato-eindtermen. Wanneer een therapeut ook voldoet aan deze Plato-eindtermen komt hij/ zij in aanmerking voor vergoeding door de zorgverzekeraars. Deze therapeut herken je aan het Plato-icoon op zijn/ haar profiel. Uitsluitend de vergoeding door de zorgverzekeraar vormt het verschil tussen therapeuten met Plato-icoon. Al onze therapeuten zijn immers hooggekwalificeerde zorgverleners, die goed zijn opgeleid en voldoen aan alle eisen van VBAG.

Een VBAG-therapeut die voldoet aan de Plato-eindtermen en in aanmerking komt voor vergoeding door de zorgverzekeraar herken je aan het Plato-icoon op zijn/ haar profiel.

Klachten en geschillen

Bij een klacht over een behandeling wordt eerst getracht dit met u te bespreken. Ook is het mogelijk een onafhankelijke klachtenfunctionaris in te schakelen.
Deze kan ondersteuning bieden bij formulering van de klacht of bij onvrede en helpt bij het zoeken naar oplossingen. De therapeut heeft het recht om
hiervan op de hoogte gesteld te worden. De praktijk is hiervoor aangesloten bij Quasir. Daarnaast is de praktijk aangesloten bij een door de overheid erkende
geschilleninstantie, Stichting Zorggeschil, en valt onder de onafhankelijke tuchtrechtspraak van het RBCZ. Voor meer informatie kijk je op de website van mijn beroepsvereniging VBAG: https://vbag.nl/consument/klachten-en-geschillen/.

KVK 65729706

BTW NL002172551B83